JAKE E

 

 

 

JAKE E


It is with great pleasure and pride we can present leadsinger from famous metalact Amaranthe – Jake E – signed up with us at European Concerts.

We have followed this talented performer, singer and songwriter for a long time and had discussions on further cooperation and now finally reached an agreement. I have many projects to come on my agenda, both by recording movies, writing songs and producing other artists and even look over my own solo career, says Jake. He has together with the members of Amaranthe just finisihed recording of the band’s fourth album – Maximalism. It’s been seven long, extremely pleasant and instructive years and we have reached an almost unimaginable success with the band. Therefore, it´s now a chance to even open the door to other projects and things I wanted to do for a long time, says Jake E.

Manager Thomas Engström is very ”excited” to continue working with Jake E in future projects. For me he’s one of the best singers and songwriters I know in rock and metal industry. Exciting future…

Det är med stor glädje och stolthet vi kan presentera Amaranthesångaren Jake E hos oss på European Concerts.

Att ha följt denna karismatiska sångare och låtskrivare under många år och fört diskussioner om ett utökat samarbete har vi nu äntligen nått fram. -Jag har många projekt framöver på min agenda både genom att spela in film, skriva låtar till och producera andra artister och även se över min egna solokarriär. Jake E har nu tillsammans med medlemmarna i Amaranthe spelat in bandets fjärde album – Maximalism. -Det har varit sju långa, oerhört trevliga och lärorika år och vi har nått en nästan ofattbar framgång med gruppen. Därför finns chansen nu att även öppna dörren till andra projekt och saker jag velat göra under en längre tid, avslutar Jake E.

Managern Thomas Engström är väldigt ”taggad” att få fortsätta arbeta med Jake E i framtida projekt. -Jag håller han som en av de bästa sångarna jag hört i rock- och metalbranschen.