European Concerts Scandinavia AB gör ett uppehåll fram till – som de hoppas – tidigast januari 2020. Detta för vi ägare skall kunna genomföra en personlig vision som funnits under lång tid. Webbsida, telefoner, e-post, Facebook och övrig media avslutad. Våra fantastiska samarbetspartners är underrättade sedan långt tillbaka. Så spännande!

European Concerts Scandinavia AB making a break – hopefully – at least to January 2020. This, as we owners will be to carry out a personal long-term vision. Website, phones, email, Facebook and other media turned off. Our great co-operation partners have been informed since far back. So exciting!